Fingerroos hoiva tarjoaa asiakkaan kotona asumista
tukevia palveluita asiakkaan omat voimavarat ja
toimintakyvy huomioiden.

Kotihoito/kotisairaanhoito

 • Ammattitaitoiset kotihoidon palvelut, työntekijämme ovat koulutettuja sairaanhoitajia ja lähihoitajia
 • Asiakkaalle omahoitaja ja henkilökohtainen hoitosuunnitelma
 • Kiireettömät käynnit
 • Lääkejaot, haavanhoidot, diabeteshoito, verinäytteiden ottaminen ym.
 • Asiakkaan terveydentilan ja hyvinvoinnin seuraaminen
 • Ikääntyneiden lisäksi kotihoito sopii myös esimerkiksi sairauksista tai leikkauksesta toipuville

Kodin tukipalvelut

 • Siivous
 • Ikkunoiden pesu
 • Ruuanlaitto
 • Pyykkihuolto

Asiointi- ja henkilökohtainen avustaminen

 • Pesuapu
 • Apuvälinetarpeen kartoitus ja tarvittaessa nouto
 • Asiointiapu
 • Palveluohjaus
 • Liikunta ja kulttuuri
 • Ulkoiluapu

 

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelut tuodaan kotiin tai opastamme teidät tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Voitte tilata lääkärin tai sairaanhoitajan kotiin. Halutessanne voitte myös tulla vastaanotolle yhteiskumppaniemme lääkäriasemille. Autamme teitä oikeanlaisen kuntoutuksen löytämisessä ja ohjaamme teidät tarvitsemienne terveydenhuoltopalvelujen piiriin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut