Keitä me olemme

Fingerroos Hoiva Oy on vuonna 2015 perustettu yritys, joka tuottaa palveluita ikääntyville uudella palvelukonseptilla. Toimintamme perustuu toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kotona asumisen mahdollisuuteen.

Toiminta-ajatus

Ikääntyneiden kokonaisvaltainen huomioiminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen yhteisöllisin keinoin.

Keitä me olemme

Toiminta-ajatuksemme on ikääntyneiden kokonaisvaltainen huomioiminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen yhteisöllisin keinoin

palvelukonsepti

Palvelukonseptin tavoitteet

Palvelujen tuottamisen tavoite on ennaltaehkäisevällä toiminnalla lisätä ikääntyvien henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja mahdollistaa kotiin tuoduilla palveluilla omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään.

  • Keskeisenä tavoitteena on tunnistaa ja estää yksinäisyyttä, lisätä asiakkaiden turvallisuutta sekä vahvistaa että ylläpitää heidän sosiaalista verkkoaan
  • Tahtotilana on tuottaa sellainen kokemus asiakassuhteessa, josta jää hyvä mieli

Palvelulupaus

Fingerroos Hoivan asiakkaana yhteisöllisyys korostuu ja osallistutte aktiivisesti päätöksentekoon ja päätätte itse tarvitsemistanne palveluista.  

Kehittämisnäkökulma

Fingerroos Hoivan kehittämisen peruspilarina toimivat asiakkaiden kokemukset ja niistä johdettavat kehittämistoimenpiteet. Yritys haluaa profiloitua yhteiskunnallisesti vaikuttavana tekijänä ja olla uusien palvelujen tuottamisessa edellä kävijä.

Vireys ei katso ikää, sukupuolta tai pankkitilin saldoa

Miten toimintamme näkyy?

  • Ikääntyvät ovat aktiivisesti mukana vaikuttamassa omien palvelujensa sisältöön
  • Asiakasraati tuottaa tiedon ikääntyvien palvelujen tarpeesta ja niiden kehittämisestä
  • Keskiössä ovat asiakkaan itsemääräämisoikeus ja yksilölliset palvelusuunnitelmat
  • Palvelu on on asiakkaalle merkityksellinen kokemus
  • Terveydentilan säännöllisenä arviointina ja palveluohjauksena terveyten liittyvissä asioissa
  • Kotiin vietyinä lääkäri- ja sairaanhoitajapalveluina
  • Yhteisö- ja satelliittikotitoimintana
  • Liikunta- ja kulttuuritapahtumina

Miten toimintamme näkyy?