Keitä me olemme

Fingerroos Hoiva Oy on Fingerroosin säätiön ja Trinitas -lääkäritalon yhdessä omistama yritys, joka tuottaa kotona toteutettavia palveluita. Yritys on perustettu vuonna 2015.

Toiminta-ajatus

Ikääntyneiden ja muiden kotona apua ja tukea tarvitsevien kokonaisvaltainen huomioiminen, toimintakyvyn edistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Pyrimme toiminnassamme mahdollistamaan arvokkaan ja merkityksellisen elämän jokaiselle asikkaallemme.

Keitä me olemme

Toiminta-ajatuksemme on ikääntyneiden kokonaisvaltainen huomioiminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen yhteisöllisin keinoin

palvelukonsepti

Palvelukonseptin tavoitteet

Palvelujen tuottamisen tavoite on ennaltaehkäisevällä toiminnalla lisätä ikääntyvien henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja mahdollistaa kotiin tuoduilla palveluilla omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään.

  • Keskeisenä tavoitteena on tunnistaa ja estää yksinäisyyttä, lisätä asiakkaiden turvallisuutta sekä vahvistaa että ylläpitää heidän sosiaalista verkkoaan
  • Tahtotilana on tuottaa sellainen kokemus asiakassuhteessa, josta jää hyvä mieli

Palvelulupaus

Fingerroos Hoivan asiakkaana yhteisöllisyys korostuu ja osallistutte aktiivisesti päätöksentekoon ja päätätte itse tarvitsemistanne palveluista.  

Kehittämisnäkökulma

Fingerroos Hoivan kehittämisen peruspilarina toimivat asiakkaiden kokemukset ja niistä johdettavat kehittämistoimenpiteet. Yritys haluaa profiloitua yhteiskunnallisesti vaikuttavana tekijänä ja olla uusien palvelujen tuottamisessa edellä kävijä.

Vireys ei katso ikää, sukupuolta tai pankkitilin saldoa

Miten toimintamme näkyy?

  • Ikääntyvät ovat aktiivisesti mukana vaikuttamassa omien palvelujensa sisältöön
  • Asiakasraati tuottaa tiedon ikääntyvien palvelujen tarpeesta ja niiden kehittämisestä
  • Keskiössä ovat asiakkaan itsemääräämisoikeus ja yksilölliset palvelusuunnitelmat
  • Palvelu on on asiakkaalle merkityksellinen kokemus
  • Terveydentilan säännöllisenä arviointina ja palveluohjauksena terveyten liittyvissä asioissa
  • Kotiin vietyinä lääkäri- ja sairaanhoitajapalveluina
  • Yhteisö- ja satelliittikotitoimintana
  • Liikunta- ja kulttuuritapahtumina

Miten toimintamme näkyy?